Menu

AB Tårnby holder generalforsamling 31. oktober

image
03. oktober 2018 kl. 22:16
ABT indkalder til ordinær generalforsamling.

AB Tårnby indkalder til ordinær generalforsamling
 
Onsdag den 31. oktober 2018 kl. 19:00
 
i cafeteriet på Gemmas Alle 41, 2770 Kastrup

 

Jf. klubbens vedtægter §4.9 ser dagsordenen således ud:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab og budget

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


Forslag mailes til: abt@abtaarnby.dk


§5.4 Valg på generalforsamlingen sker som følger:
Lige år: Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer
Ulige år: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer
http://abtaarnby.com/index.php/klubben/vedtaegter

Vi håber at se rigtig mange af Jer.


Med sportslig hilsen
Bestyrelsen i AB Tårnby