Menu

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i AB Tårnby

image
27. maj 2020 kl. 19:37

Bestyrelsen i AB Tårnby indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 11. juni kl. 19.30 i Tutten på Gemmas Allé.

Dagsordenen er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Behandling af indkomne forslag (se bestyrelsens forslag nedenfor)
  3. Eventuelt

AB Tårnbys bestyrelse foreslår et nyt punkt i klubbens vedtægter, der skal indsættes som punkt 7.2 i vedtægterne med følgende ordlyd:

”Bestyrelsen kan godkende, at bestyrelsesmedlemmer, ansatte eller holdledere kan råde over netbank til foreningens bank/girokonto, således at der er to, der skal godkende i banken. Holdlederens adgang begrænses dog til kun at omfatte den respektive ”holdkasse”. Godkendelsen foretages ved skriftlig henvendelse via klubbens netbank til banken og gives ubegrænset, eller indtil der skriftligt via netbank gives besked til banken.”

Begrundelse for forslaget: Det nye punkt i vedtægterne er på grund af en ændring i lovgivningen nødvendigt for at sikre, at holdledere o.l. igen kan få adgang til holdenes egne bankkonti. Forslaget er derfor af hastende karakter og kan ikke vente til den ordinære generalforsamling til efteråret.

Øvrige forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde via mailadressen kontor@abtaarnby.dk senest den 4. juni 2020.